Video fra leveringer og andet


Vi har tilstræbt at få optaget lidt video hver gang vi har leveret et hus. Vi er nok mere optaget af leveringen end videoproduktione, men det er da blevet til en række videoer og så også et par stykker fra besøg hos kunderne efterfølgende.